Categorieën


PartnersNieuwsbrief

RETOURNEREN

 • Is er een probleem met je bestelling? Kortom ben je niet tevreden over jouw aankoop? Geen enkel probleem! Stuur je artikel binnen de 14 dagen na levering onbeschadigd retour, en we betalen je terug.

 • De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de vereenkomst te herroepen.  Dit gebeurd door een herroepingsformulier dat aan de klant wordt bezorgd per email.

 • De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op de dag van ontvangst van de bestelling door de klant. 

 • Indien de consument dit formulier niet heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument dit formulier heeft ontvangen, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na één jaar en 14 kalenderdagen. 

 • Indien de consument niet alle vereiste informatie heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument over die volledige informatie beschikt, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na 3 maanden en 14 kalenderdagen. 

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen zendt de consument de handelaar met gebruikmaking van onderstaande naam en adres een kennisgeving op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail). 

 • Een consument die het recht van herroeping uitoefent, kunnen geen kosten worden aangerekend. 

 • In aanvulling op het herroepingsrecht kunnen er consumentenrechten uit hoofde van het nationale verbintenissenrecht bestaan (bijvoorbeeld beëindiging van de overeenkomst indien bepaalde informatie niet werd verstrekt). 

 • Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Compuhouse niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

 • Het artikel is, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. De seal van een cd, cd-rom, dvd, blu-ray, game of softwareartikel mag niet verbroken zijn

 • Voeg een kopie van de factuur in de verpakking.

 • De terugbetaling gebeurd via overschrijving na ontvangst van het herroepingsformulier.

 OMRUILEN

 • Neem contact op met onze Hotline.